Martine, dobře, že jsi s námi

Charakteristika:

Narozeninová písnička


Čas: 2 min
Pomůcky: žádné, ev.
Postup:

Dítě, které má narozeniny se postaví doprostřed do
Zdroje: Eva Muroňová
Poznámka: Ze zpěvníku Já jsem tady a zpívám
Přílohy: Dobře,žejsisnámi.pdf , žádné