Že jedna vždycky dvě půlky jsou

Charakteristika:

Píseň k jakémukoli rozdávání


Čas: 3 min
Pomůcky: věci, které aktuálně rozdáváme
Postup:

Vhodná písnička k jakémukoli rozdávání v kruhu... kaštany, dřívka, kostky


Zdroje: Eva Muroňová
Poznámka: upraveno z knížky Za zavřenou branou (Franz Kett)
Přílohy: ze_jedna_vzdycky.jpg , žádné